P O R T F O L I O
Cart 0

MUOTOILIJA JA SISUSTUSARKKITEHTi

 

Laura Merilä

Black.jpg

Olen Muotoiluakatemiasta valmistunut kalustemuotoilija ja sisustusarkkitehti. Vuonna 2012 perustin nimeäni kantavan yrityksen, joka keskittyy viihtyisien, toimivien ja aikaa kestävien ratkaisujen suunnitteluun. Yritykseni kattaa sekä muotoilu- että sisustuspalvelut niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Työssäni käyttäjä on aina keskiössä - olipa sitten kyse kalustemuotoilusta, julkisten tai yksityisten tilojen suunnittelusta.

 
Laura Merilä.jpg

liike- ja toimitilojen suunnittelu

Tarjoan yksilöllisesti ratkaisut yrityksen tarpeisiin. Tarve voi olla laajuudeltaan mitä tahansa visuaalisen ilmeen päivityksestä uusien toimitilojen hakuun, brändin kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja markkinointiin. Luon konsepteja ja autan ajan kuluessa niiden päivityksessä ja ylläpidossa. Otan huomioon mahdollisesti jo olemassa olevan yritysilmeen ja autan jatkamaan yrityskuvan rakentamista yrityksen tilaratkaisuilla. Työssäni käyttäjä on keskiössä ja mietin asiakas- ja käyttäjäkokemusta, joka tilasta ihmiselle syntyy. Toteutusvaiheessa toimin yhteyshenkilönä eri osapuolien välillä ja valvon urakan toteutumisen toivotulla tavalla tilaajaa säästäen.

Sisustustoimisto Laura Merilä.jpg
Sisustustoimisto Laura Merilä.jpg

KOTIEN JA LOMA-ASUNTOJEN SUUNNITTELU

Hyvin suunnitellut tila- ja kalusteratkaisut tuovat helpotusta arkeen ja auttavat näin käyttäjiään myös kotitalouksissa. Luon tilankäytöltään tehokkaita, tunnelmaltaan viihtyisiä tiloja, joiden käytön pyrin miettimään etukäteen mahdollisimman vaivattomaksi. Tarvittavien toimintojen tulee kussakin tilassa olla helposti käyttäjänsä ulottuvilla ja kaikelle löytyä oma paikkansa. Pienten lasten äitinä arvostankin hyvää suunnittelua yhä aiempaa enemmän. Käytän myös oman kodin suhteen aikaa tilojen miettimiseen saadakseni ne toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen remontti ja hankittu huonekalu on taloudellinen panostus ostajaltaan, jolloin tehtyjen valintojen tulisi osua oikeaan ensimmäisellä hankinnalla. Näitä elementtejä silmällä pitäen suunnittelen harkiten myös asiakkailleni aikaa kestäviä koteja.

kalustemuotoilu

Kalusteita hankkiessani ja suunnitellessani kiinnitän huomiota niiden laatuun, kestävyyteen ja mahdolliseen muunneltavuuteen. Idea omasta kalustemallistosta syntyi puhtaasti tarpeesta. Suunniteltuani koteja ja loma-asuntoja jo vuosia havaitsin uudelleen ja uudelleen samojen huonekalujen puuttuvan kalustevalmistajien mallistoista. Tästä innoittuneena päätin suunnitella oman, tyylillisesti huoliteltujen, käyttökalusteiden malliston.